Lettergrootte
A | A | A

Convenant Palliatieve Zorg

Excellent Leven is, samen met 20 andere zorgorganisaties uit de regio Gooi & Vechtstreek, bijeengekomen voor de ondertekening van een convenant ter bevordering van de kwaliteit van palliatieve zorg.

De toenemende betrokkenheid bij en bekendheid van het netwerk, heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een sterke onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en een goede basis voor verdere ontwikkelingen binnen het netwerk. De aandacht voor palliatieve zorg en de bewustwording van het belang ervan is door middel van de vele contacten gegroeid.
De borging van de opgedane kennis en uitwisseling van de ervaringen binnen de organisaties zal de komende tijd een belangrijk thema zijn. Daarnaast zal de nadruk liggen op de onderlinge samenwerking en de afstemming van zorg tussen de betrokken partijen in het netwerk.

De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker. Alle organisaties waren vertegenwoordigd.
De ondertekening werd met veel zorg en aandacht ingeleid door de nieuwe voorzitter van de kerngroep van het netwerk, Willeke Heijbroek (voorheen directeur van het IKA, Integraal Kankercentrum Amsterdam en tevens voorzitter van Viore) en met een korte motivatie van de bestuurders zelf.
Marco Bunge, die verantwoordelijk is geweest voor de oprichting van Hospice Kajan en Viore, hield een inspirerende toespraak, waarbij de aanwezigen werden aangespoord daadwerkelijk verbinding te zoeken met elkaar.

ContactZorg aanvragen
Keurmerken