Lettergrootte
A | A | A

Excellent Leven: partner in zorg

Al ruim 30 jaar biedt Excellent Leven professionele, persoonlijke verpleging en verzorging aan huis in West-, Midden- en Oost-Nederland. Wanneer thuis wonen echter niet meer mogelijk of wenselijk is, dient er uitgeweken te worden naar een andere woonvorm. Excellent Leven verleent in dit kader zorg in kleinschalige woon- en zorgresidenties. Tevens kan Excellent Leven zorg tijdens (buitenlandse) reizen leveren.

Kleinschalig wonen: net als thuis

Wonen in een kleinschalige woonvorm betekent een huiselijke sfeer, net als thuis. Er wordt zoveel gestreefd naar een eigen thuis zoals men dit gewend was, opdat dit het verblijf van de bewoner aangenamer en comfortabeler maakt. Ieder mens is immers uniek in relatie tot zijn omgeving en heeft eigen ideeën over leven, wonen, normen en waarden; de autonomie van de bewoners en het behouden van de regie over eigen leven vormen dan ook het uitgangspunt voor de zorgverlening.

 

Op dit moment werkt Excellent Leven samen met de volgende partijen:

 

 • Koetshuys Erica, Hilversum

  Op deze unieke locatie op ongeveer 100 meter afstand van het winkelcentrum, heeft DS Verzorgd Wonen het unieke woonzorgcomplex "Koetshuys Erica" ontwikkeld. Zorgresidentie Koetshuys Erica is bedoeld voor ouderen met somatische klachten en/of geheugenproblemen die ondanks hun toenemende behoefte aan zorg, in stijl ouder willen worden. Per 1 januari 2011 levert Excellent Leven zorg in dit luxe en kleinschalige woonzorgcomplex. Ga naar de website van Koetshuys Erica

   

 • Hofhuus Heeckeren, Goor

  Hofhuus Heeckeren te Goor is een kleinschalige woonvorm in een groene landelijke omgeving, operationeel vanaf 2013. Het beschikt over elf woonstudio’s, bestemd voor dementerende senioren. Bewoners verblijven er op basis van een All-In Woon & Service Concept, incl. alle gemakken omtrent de huishouding en activiteiten voor een goede dagbesteding. De woonruimtes kunnen naar eigen smaak ingericht worden en er wordt zo veel mogelijk gestreeft naar een eigen thuis. De professionele 24-uurs zorg wordt geleverd door Excellent Leven. Voor familieleden is er de mogelijkheid tot logeren. Kijk voor meer informatie op de website van Hofhuus Heeckeren.

 

 • The Crossborder Choice

  Stichting The Crossborder Choice organiseert reizen voor zorgbehoevenden en biedt tevens mogelijkheden om te overwinteren in warmere oorden. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Excellent Leven; zzp'ers in de zorg reizen mee en vervullen de zorgbehoefte. Ga voor meer informatie naar de website van The Crossborder Choice.

Zorg aanvragen