Lettergrootte
A | A | A

Excellent Leven: partner in zorg

Al ruim 35 jaar biedt Excellent Leven professionele, persoonlijke verpleging en verzorging aan huis in West-, Midden- en Oost-Nederland. Wanneer thuis wonen echter niet meer mogelijk of wenselijk is, dient er uitgeweken te worden naar een andere woonvorm. Excellent Leven verleent in dit kader zorg in kleinschalige woon- en zorgresidenties. Tevens kan Excellent Leven zorg tijdens (buitenlandse) reizen leveren.

Kleinschalig wonen: net als thuis

Wonen in een kleinschalige woonvorm betekent een huiselijke sfeer, net als thuis. Er wordt zoveel gestreefd naar een eigen thuis zoals men dit gewend was, opdat dit het verblijf van de bewoner aangenamer en comfortabeler maakt. Ieder mens is immers uniek in relatie tot zijn omgeving en heeft eigen ideeën over leven, wonen, normen en waarden; de autonomie van de bewoners en het behouden van de regie over eigen leven vormen dan ook het uitgangspunt voor de zorgverlening.

 

 

 

 

Zorg aanvragen